Strona główna

GABINET PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Małgorzata Stąsiek mgr psychologii zdrowia i psychoterapii

Możliwość umówienia się na wizytę codziennie, włącznie z sobotą i niedzielą, jak i również spotkania w późnych godzinach wieczornych. W celu umówienia się na rozmowę proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

tel. 503 940 923

email: porady.psychologiczne24@gmail.com

Czym jest poradnictwo psychologiczne, do kogo jest skierowane i kiedy warto sięgnąć po tę formę pomocy?

Poradnictwo psychologiczne jest formą pomocy kierowaną do osób:

 • przeżywających kryzysy życiowe,
 • mających trudności w życiu osobistym: zawodowym, społecznym,
 • posiadających problemy z komunikacją oraz mających trudności z utrzymaniem zadowalających ich relacji społecznych.
 • osób, które utraciły pracę oraz posiadających trudności w jej utrzymaniu

Jest to pomoc psychologiczna dla osób:

 • uzależnionych od leków,
 • narkotyków,
 • alkoholu,
 • internetu,
 • hazardu
 • oraz osób współuzależnionych

Jest ona dla ludzi przeżywających:

 • śmierć najbliższych,
 • zmagających się z chorobą przewlekłą własną lub u osoby bliskiej,
 • przechodzących bolesne rozstanie, rozwód,
 • nie radzących sobie ze stresem oraz będących pod jego silnym wpływem.

Jest to forma profesjonalnej pomocy psychologicznej dla osób:

 • mających problemy z lękiem,
 • posiadających obniżony nastrój,
 • cierpiących na bezsenność,
 • chorych na depresję, lub inne zaburzenia nerwicowe.

Najczęściej jest to forma kilku, kilkunastu spotkań z psychologiem,(w zależności od potrzeb indywidualnych klienta), których głównym celem jest zdiagnozowanie jego potrzeb, zrozumienie problemu i zaplanowanie konkretnych kroków zmierzających do jego rozwiązania.

Poradnictwo psychologiczne jest pomocne w sytuacjach, gdy klient:

 • potrzebuje wsparcia w związku z aktualną sytuacją życiową,
 • ma trudność ze zmianami życiowymi,
 • ma problem z pojawiającymi się na co dzień trudnościami,
 • w przebiegu chorób fizycznych oraz somatycznych,
 • w chorobie alkoholowej, polekowej, narkotykowej,
 • we współuzależnieniu

Przebiega ono w kilku fazach:

 • najpierw następuje diagnoza problemu,
 • później poszukanie czynników podtrzymujących istnienie problemu, oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem,
 • następnie poszukanie nowych sposobów rozwiązania trudności i wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach.

Poradnictwo psychologiczne nie jest psychoterapią, jest to profesjonalna relacja z psychologiem nastawiona na rozwiązanie konkretnej trudności. Pomoc psychologiczna świadczona przez psychologa może mieć bardzo zróżnicowane formy. Cele tej pomocy są jednak zawsze ukierunkowane na indywidualne dobro klienta.

Czym jest interwencja kryzysowa i do kogo jest skierowana ta forma pomocy psychologicznej oraz kiedy warto z niej skorzystać?

Zajmuję się pomocą osobom w różnych sytuacjach kryzysowych, na które wpływ mają sytuacje zewnętrzne, w których zdrowy psychicznie człowiek nie jest w stanie sobie poradzić.

Ma ona za zadanie wskazanie nowych dróg, ukazanie nowych sposobów radzenia sobie w kryzysie.

Formy pomocy:

 • spotkania indywidualne
 • porady i wsparcie drogą telefoniczną
 • poradnictwo przez komunikator skype (skierowane do osób mieszkających poza Warszawą),
 • w krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych)
 • porady drogą mailową
 • jest to forma pomocy kierowana również dla osób będących w silnym kryzysie, osób starszych mających problemy z dojazdem, osób uzależnionych, osób opiekujących się małym dzieckiem lub osobą starszą.