Czego jako klient możesz oczekiwać po psychologu, którego zdecydujesz się wybrać?

Zależy mi byście Państwo zdawali sobie sprawę czego ode mnie jak i od innych psychologów warto czy nawet należy oczekiwać. Moje poradnictwo psychologiczne jest skierowane do każdego klienta osobiście. Istotne jest jednak żeby wiedzieć czego możecie oczekiwać od wybranego przez Was psychologa. Jeśli  zaś nie spełnia on Waszych oczekiwań, nie wzbudza Waszego zaufania, narzuca Wam swoje […]

Problemy z komunikacją w małżeństwie, związku

Prawidłowa komunikacja w małżeństwie to jeden z najważniejszych, przez wielu uznawany za najważniejszy środek do udanego pożycia małżeńskiego. Porozumiewanie się polega na słownym bądź bezsłownym przesyłaniu informacji i kształtuje relacje między ludźmi. Komunikacja niewerbalna występuje wcześniej w rozwoju człowieka niż komunikacja werbalna. Sygnały niewerbalne są odbierane szybciej, niejako bez udziału świadomości, a także w sytuacji, […]

Współuzależnienie

Definicji współuzależnienia może być tak wiele jak osób współuzależnionych i każda z nich opisze to pojęcie inaczej. Jednak termin ten może mieć różne znaczenie dla poszczególnych osób. Jedna z moich pacjentek określiła swoje współuzależnienie, „poczuciem tego, że jest strażnikiem”. Inny pacjent powiedział, że jest to dla niego tkwienie w uzależnieniu żony i konieczność towarzyszenia jej, […]

Uzależnienie od leków

Lekomania jest to uzależnienie a zarazem choroba wywołana przyjmowaniem lub/i nadużywaniem leków psychotropowych. Jest to jednak uzależnienie w pewnym stopniu różniące się od innych, dla zainteresowanych myślę, że warte przyjrzenia się jemu. Jedną z przyczyn powstawania tego uzależnienia jest złe stosowanie leku, które nie zawsze jest dobrze określone przez lekarza specjalistę, tudzież nie dość jasny […]

Narkomania

Na niebezpieczeństwo narkomanii w szczególny sposób narażona jest młodzież oraz osoby nadwrażliwe, o kruchej strukturze psychiki. Osoby, które z jednej strony dążą do sukcesów, z drugiej zaś, możliwości i umiejętności własne nie pozwalają im tego osiągnąć. Osoby te są zazwyczaj lękliwe i sfrustrowane, obserwuje się u nich brak wytrwałości, niechęć do życia, brak jego celowości.  Bardzo […]

Depresja

Jaki jest zewnętrzny wyraz tego co nazywamy depresją? Najprościej można by to tak opisać: lęk – czy przerażenie. Dlaczego? Depresja jest z reguły wtórna, a pierwotnym z reguły jest lęk. Lęk jest jakby wstępem do rozwoju innych zaburzeń życia psychicznego. Można go opisać w kategoriach zarówno emocjonalnych( przygnębienie, obojętność emocjonalna, negatywne myślenie, krytycyzm itp.), jak i w […]

Historia pacjentki uzależnionej od leków, która wyraziła zgodę na opisanie Jej historii

Może czytając tę historię dostrzeżesz coś co pchnie Cię w kierunku zmiany, może podjęcia walki z nałogiem, nie tylko lekomanii, być może innego uzależnienia, jeśli zaś nie, sądzę, że warto ją przeczytać , może „ku przestrodze”. Nazywam się Patrycja, mam 26 lat i jestem lekomanką, której udało się wyjść z nałogu. Kiedy spojrzę za siebie […]