Category Archives: narkomania

Program terapii dla rodzin, przyjaciół osób uzależnionych

Osoba współuzależniona pozwala osobie uzależnionej wpływać na swoje życie, emocje, zdrowie, pracę, itd. W ten sposób zatraca umiejętność cieszenia się własnym życiem. I traci nad nim kontrolę, starając się obsesyjnie, za wszelką cenę, sprawować kontrolę nad osobą uzależnioną, kosztem siebie, swoich potrzeb, interesów i celów). Przejmuje ona na siebie odpowiedzialności za uzależnienie i życie osoby uzależnionej. Ciągle też […]

Program terapii alkoholizumu i/lub narkomanii

Jednoczesne uzależnienie od alkoholu i narkotyków nazywamy uzależnieniem krzyżowym. Nasz Program adresowany jest do: osób uzależnionych od narkotyków osób uzależnionych od alkoholu osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków opiekunów, rodziny, bliskich, przyjaciół osób chcącym pomóc osobie uzależnionej Alkohol i/lub narkotyki znoszą objaw nie przyczynę. I. Jeśli przypuszczasz, że jesteś osobą uzależnioną alkoholu i/lub narkotyków: zwróć uwagę na […]

Narkomania

Na niebezpieczeństwo narkomanii w szczególny sposób narażona jest młodzież oraz osoby nadwrażliwe, o kruchej strukturze psychiki. Osoby, które z jednej strony dążą do sukcesów, z drugiej zaś, możliwości i umiejętności własne nie pozwalają im tego osiągnąć. Osoby te są zazwyczaj lękliwe i sfrustrowane, obserwuje się u nich brak wytrwałości, niechęć do życia, brak jego celowości.  Bardzo […]