Category Archives: uzależnienie

Program terapii dla rodzin, przyjaciół osób uzależnionych

Osoba współuzależniona pozwala osobie uzależnionej wpływać na swoje życie, emocje, zdrowie, pracę, itd. W ten sposób zatraca umiejętność cieszenia się własnym życiem. I traci nad nim kontrolę, starając się obsesyjnie, za wszelką cenę, sprawować kontrolę nad osobą uzależnioną, kosztem siebie, swoich potrzeb, interesów i celów). Przejmuje ona na siebie odpowiedzialności za uzależnienie i życie osoby uzależnionej. Ciągle też […]

Program terapii alkoholizumu i/lub narkomanii

Jednoczesne uzależnienie od alkoholu i narkotyków nazywamy uzależnieniem krzyżowym. Nasz Program adresowany jest do: osób uzależnionych od narkotyków osób uzależnionych od alkoholu osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków opiekunów, rodziny, bliskich, przyjaciół osób chcącym pomóc osobie uzależnionej Alkohol i/lub narkotyki znoszą objaw nie przyczynę. I. Jeśli przypuszczasz, że jesteś osobą uzależnioną alkoholu i/lub narkotyków: zwróć uwagę na […]

Program terapii lekomanii

Leki znoszą objaw nie przyczynę Jeśli przypuszczasz, że możesz być lub jesteś osobą uzależnioną: zwróć uwagę na szereg dolegliwości towarzyszących przyjmowaniu leków (może dostrzegasz, że się nasilają i coraz bardziej uniemożliwiają Ci funkcjonowanie) sprawdź jak wyglądają Twoje relacje z bliskimi (może chciałbyś by wyglądały inaczej), zwróć uwagę na swoje zdrowie (zrób sobie badania), zastanów się […]

Współuzależnienie

Definicji współuzależnienia może być tak wiele jak osób współuzależnionych i każda z nich opisze to pojęcie inaczej. Jednak termin ten może mieć różne znaczenie dla poszczególnych osób. Jedna z moich pacjentek określiła swoje współuzależnienie, „poczuciem tego, że jest strażnikiem”. Inny pacjent powiedział, że jest to dla niego tkwienie w uzależnieniu żony i konieczność towarzyszenia jej, […]

Uzależnienie od leków

Lekomania jest to uzależnienie a zarazem choroba wywołana przyjmowaniem lub/i nadużywaniem leków psychotropowych. Jest to jednak uzależnienie w pewnym stopniu różniące się od innych, dla zainteresowanych myślę, że warte przyjrzenia się jemu. Jedną z przyczyn powstawania tego uzależnienia jest złe stosowanie leku, które nie zawsze jest dobrze określone przez lekarza specjalistę, tudzież nie dość jasny […]

Narkomania

Na niebezpieczeństwo narkomanii w szczególny sposób narażona jest młodzież oraz osoby nadwrażliwe, o kruchej strukturze psychiki. Osoby, które z jednej strony dążą do sukcesów, z drugiej zaś, możliwości i umiejętności własne nie pozwalają im tego osiągnąć. Osoby te są zazwyczaj lękliwe i sfrustrowane, obserwuje się u nich brak wytrwałości, niechęć do życia, brak jego celowości.  Bardzo […]

Historia pacjentki uzależnionej od leków, która wyraziła zgodę na opisanie Jej historii

Może czytając tę historię dostrzeżesz coś co pchnie Cię w kierunku zmiany, może podjęcia walki z nałogiem, nie tylko lekomanii, być może innego uzależnienia, jeśli zaś nie, sądzę, że warto ją przeczytać , może „ku przestrodze”. Nazywam się Patrycja, mam 26 lat i jestem lekomanką, której udało się wyjść z nałogu. Kiedy spojrzę za siebie […]