Historia mojej pacjentki, dawniej ciężko uzależnionej od leków, która wyraziła zgodę na opisanie przeze mnie Jej historii.

Historia mojej pacjentki, dawniej ciężko uzależnionej od leków, która wyraziła zgodę na opisanie przeze mnie Jej historii.

Może czytając tę historię dostrzeżesz coś co pchnie Cię w kierunku zmiany, może podjęcia walki z nałogiem, nie tylko lekomanii ale innego uzależnienia, jeśli nie, sądzę, że warto ją przeczytać by do tego nie doszło i bym mogła Ci pomóc „zanim wejdziesz tak...