Historia mojej pacjentki, dawniej ciężko uzależnionej od leków, która wyraziła zgodę na opisanie przeze mnie Jej historii.

Historia mojej pacjentki, dawniej ciężko uzależnionej od leków, która wyraziła zgodę na opisanie przeze mnie Jej historii.

Może czytając tę historię dostrzeżesz coś co pchnie Cię w kierunku zmiany, może podjęcia walki z nałogiem, nie tylko lekomanii ale innego uzależnienia, jeśli nie, sądzę, że warto ją przeczytać by do tego nie doszło i bym mogła Ci pomóc „zanim wejdziesz tak...

Program terapii dla Rodzin i Przyjaciół Osoby uzależnionej.

Osoba współuzależniona pozwala osobie uzależnionej wpływać na swoje życie, emocje, zdrowie, pracę, itd. W ten sposób zatraca umiejętność cieszenia się własnym życiem. I traci nad nim kontrolę, starając się obsesyjnie, za wszelką cenę, sprawować kontrolę nad osobą...