Zależy mi byście Państwo zdawali sobie sprawę czego ode mnie jak i od innych psychologów/terapeutów warto czy nawet należy oczekiwać.
Moje poradnictwo psychologiczne i psychoterapia są skierowane do każdego Klienta osobiście.
Istotne jest jednak żebycie Państwo wiedzieć czego możecie oczekiwać ode mnie, o czym ja mówię jasno i otwarcie, jak i o tym co warto byśmy robiliby nasza współpraca była najbardziej efektywna i dostowowana w tempie, jak i jej przebiegu indywidualnie do każdego z Was.
Ogromne znaczenie mają dla mnie też informacje na bieżąco czego potrzebujecie, o czym na konkretnej sesji chcielibyście porozmawiać, jak i informacje na co jeszcze bez mojego wnikania w powody nie jesteście Państwo gotowi.
Jeśli zaś nie spełniam Waszych oczekiwań, nastąpiło zachwinie zaufania, lub powoduje inne negatywne odczucia, które w Was powstają ważne jest by dać sobie prawo i powiedzieć mi o tym., byśmy mogli to na spokojnie omówić – to dla mnie bardzo istotne.
Charakteryzującą cechą odpowiedniego dla Was psychologa i/lub psychoterapeuty powinna być umiejętność słuchania ze zrozumieniem i nieoceniania.
Psycholog i psychoterapeuta mają za zadanie coś podpowiedzieć, zaproponować czy też wskazać drogę jaką klient może podążać biorąc pod uwagę jego dobro, ale nie wolno mu narzucać lub bezwzględnie wymagać czegokolwiek.
Ponadto nieodłączną psychologa i psychoterapeuty powinna być otwartość, tolerancja, empatia i szacunek do każdego klienta.
Następną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę u wybranego przez przez Państwa psychologa i/lub terapeutcie jest cierpliwość, opanowanie i dyskretność.
Wszystko z czego mi się Państwo zwierzacie pozostaje tylko i wyłącznie między nami, taka jest zgodna ze mną i moim zwodem psychologoga i psychoterapeuty etyka.
Dotyczyć ona różnież powinna wszystkich psychologów i psychooterapeutów.
Bardzo istotną rzeczą jest również obustronne zaufanie, ponieważ zarówno psycholog i psychoteraputa musi wierzyć w szczerość Klienta a Klient musi być pewny, że jego problemy są objęte tajemnicą i czuć, że psycholog i psychoterapauta robi wszystko co w jego mocy by pomóc i ufać jego dobrym intencjom.
Jeśli mamy co do tego wątpliwości warto pomyśleć o zmianie psychologa i psychoterapeuty.
10 rzeczy, na które warto zwrócić uwagę w kontakcie z wybranym przez Was psychologiem i/lub psychoterapeutą.
• Czy czujemy się bezpiecznie w relacji?
• Czy czujemy się szanowani i nie oceniani?
• Czy czujemy, że możemy się podzielić ważnym dla nas a co za tym ściśle dla mnie problemem?
• Czy czujemy się ważni i akceptowani?
• Czy po kilku, kilkunastu rozmowach(zależnych od Waszych potrzeb)widzimy pozytywne zmiany i o nich rozmawiamy?
• Czy czujemy, że Wasze problemy, myśli, spostrzeżenia są właściwie rozumiane?
• Czy potrafimy być szczerzy i gotowi by otwarcie wypowiadać swoje myśli niezależnie od ich treści?
• Czy odczuwamy wzajemne zaufanie i empatię w relacji?
• Czy nie mamy wątpliwości co do tego, że wszystko co zostało lub zostanie powiedziane objęte jest absolutną tajemnicą i zostaje jedynie w Naszej relacji klient – psycholog i psychoterapeuta.

Zachęcam serdecznie do zadania i zadawania sobie tych pytań przy kontakcie ze mną.
Każdego dnia dbam o to by wszystkie te warunki spełniać i tworzyć najkorzystniejszą dla Państwa współpracę, do której serdecznie zapraszam.
-jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, proszę mówcie mi o tym,
– gdy czujecie, że choć jedna rzecz z wyżej wymienionych, nie odpowiada Państwu w kontakcie ze mną, to zależy mi byście wiedzieli, że jestem otwarta na każdą uwagę czy myśl i na wprowadzanie zmian dostosowanych do Waszych potrzeb, tak by jak najlepiej nam się współpracowało.
Będę szczęśliwa pomagając właśnie Tobie!
Małgorzata Stąsiek

PORADY PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOTERAPIA

mgr Małgorzata Stąsiek, psycholog zdrowia i psychoterapii

psychoterapia poznawczo - behawioralna

Porady psychologiczne, konsultacje psychologiczne, psychoterapia w nurcie poznawczo - behawioralnym 

Sesje osobiste, telefoniczne i online

Psychoterapia indywidualna, małżeńska, par i rodzin. Psychoterapia dzieci i młodzieży. Psychoterapia uzależnień.