PORADY PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOTERAPIA

mgr Małgorzata Stąsiek, psycholog zdrowia i psychoterapii

psychoterapia poznawczo - behawioralna

Porady psychologiczne, konsultacje psychologiczne, psychoterapia w nurcie poznawczo - behawioralnym 

Sesje osobiste, telefoniczne i online

Psychoterapia indywidualna, małżeńska, par i rodzin. Psychoterapia dzieci i młodzieży. Psychoterapia uzależnień.

 

O mnie

Kilka słów o mnie…

Ukończyłam jednolite studia magisterskie na kierunku psychologii ogólnej, ze specjalizacją z psychologii zdrowia i psychoterapii.

W lipcu 2008 roku zostając mgr psychologii zdrowia i psychoterapii.

W nurcie Behawioralno-Poznawczym pracuję do ośmiu lat, wykorzystując szereg umiejętności, które zdobyłam w Podyplomowym Centrum Psychoterapii Behawioralno-Poznawczej w Warszawie oraz dalszych kursach doszkalających.

Od 2011 roku specjalizuję się w leczeniu uzależnień.

Uczęszczałam na liczne seminaria i kursy z psychologii leczenia uzależnień, zostając specjalistką ds. leczenia uzależnień.

Staże Kliniczne:

Pracowałam przez 1,5 roku w Poradni Dietetyki Warszawskiego Szpitala Bródnowskiego gdzie nauczyłam się leczenia chorób:

 • lęku o zdrowie(hipochondrii),
 • choroby Leśniowskiego-Crohna,
 • jelita grubego i związanej z nimi diety,
 • wrzodów żołądka,
 • zespołu jelita drażliwego,
 • alergii i związanej z nimi diety.

Trwający ponad 1,5 roku staż kliniczny odbyłam w Warszawskim Szpitalu Bródnowskim na oddziałach:

 • Gastroenterologii,
 • Logopedii,
 • Psychiatrii,
 • Neurologii
Seminaria, które odbyłam: z zakresu psychologii społecznej i socjologii ogólnej, psychologii Osób niepełnosprawnych seksuologii klinicznej i ogólnej, seksuologii par, psychologii Emocji i Motywacji, leczenia zaburzeń seksualnych par.
Zdobyłam szereg umiejętności realizując różne kursy i szkolenia z zakresu psychologii uzależnień, pomocy parom w kryzysie(z którymi pracuje od wielu lat), asertywności, komunikacji międzyludzkiej, seksuologii klinicznej i par, terapii zaburzeń osobowości, leczenia depresji, ataków panikii.
Dodatkowe fakultety w czasie jednolitych studiów magisterskich na psychologii ogólnej, ze specjalizacją z psychologii zdrowia i psychoterapii ukończyłam z zakresu: Biologicznych podstaw zachowania, Filozofii z elementami logiki, Informatyki, Socjologii, Psychologii pokusy i upokorzenia, Psychologii procesów poznawczych, Statystyki, Metodologii badań psychologicznych, Psychologii-mowy, Psychologii agresji, Psychologii różnic indywidualnych, Psychometrii i diagnozy psychologicznej, Psychologii zaburzeń osobowości, Psychologii Małżeństwa i Rodziny, Psychologii Klinicznej, Psychologii uzależnień i kryzysu, Psychologii Związków partnerskich.

Treningi, które ukończyłam i stosuję w swojej pracy zawodowej:

 • trening asertywności i radzenia sobie ze stresem,
 • trening komunikacji z pacjentem,
 • trening relaksacyjny z obrazem siebie,
 • trening negocjacji,
 • trening zapobiegania atakom paniki.

Ukończone Szkolenia z zakresu:

 • etyka zawodowa psychologa i psychoterapeuty,
 • etyka zawodowe specjalisty do spraw uzależnień,
 • etyka zawodowa w przebiegu leczenia depresji,
 • etyka zawodowa leczenia zaburzeń osobowości,
 • etyka zawodowa leczenia dzieci, dorosłych oraz rodzin z zakresu psychopatologii.
We wrześniu 2013 roku rozpoczęłam pracę w nurcie Behawioralno-Poznawczym, tym samym rozpoczynając naukę w Podyplomowym Centrum Terapii Behawioralno-Poznawczej w Warszawie. Podyplomową Szkołę w Centrum Terapii Behawioralno-Poznawczej zakończyłam po 3 latach w lipcu 2016 roku.
W nurcie Behawioralno-Poznawczym pracuję do ośmiu lat, wykorzystując szereg umiejętności, które zdobyłam w Podyplomowym Centrum Psychoterapii Behawioralno-Poznawczej w Warszawie oraz dalszych kursach doszkalających.
Będę szczęśliwa pomagając właśnie Tobie.
Małgorzata Stąsiek