Prawidłowa komunikacja w Związku Partnerskim, tak samo jak w Małżeństwie JEST PODSTAWĄ ISTNIENIA ZWIĄZKU TERAZ I NA PRZYSZŁOŚĆ W POSTACI NIEZABURZONEJ.

Co zdarza się niezwykle rzadko i wymaga stałej, codziennej pracy lecz dając przy tym ogrom radości, miłości oraz spokoju emocjonalno-duchowego.

Porozumiewanie się polega na słownym bądź bezsłownym przesyłaniu informacji i kształtuje relacje między ludźmi. Komunikacja niewerbalna występuje wcześniej w rozwoju człowieka niż komunikacja werbalna. Sygnały niewerbalne są odbierane szybciej, bez udziału świadomości a także w sytuacji, gdy człowiek nie wie, na którego rodzaju komunikatach się oprzeć w swoim działaniu, wtedy najczęściej bierze pod uwagę komunikaty niewerbalne. Komunikacja werbalna jest oparta na słowie. Proces komunikacji werbalnej i niewerbalnej jest bardzo ważnym czynnikiem w interakcji między małżonkami/patnerami. Komunikacja ta między dwóją Osób posiada własna specyfikę, która nie jest podobna do komunikacji pojmowanej w zakresie kogokolwiek innego.

Małżeństwa, Związki Partnerskie SZCZĘŚLIWE, posiadają umiejętność komunikacji bardziej efektywnej w porównaniu z Małżeństwami czy Związkami nieszczęśliwymi.

Częściej spotykane są wspólne zainteresowania, poczucie humoru, akceptacja pomysłów, skoncentrowanie na pozytywnych zachowaniach rozwiązujących problemy. Istotnym elementem są umiejętności w wyrażaniu pozytywnych uczuć, wrażliwość na werbalne i niewerbalne komunikaty.

Brak takich umiejętności może prowadzić do samotności i poczucia bezsilności, niezadowolenia z Małżeństa/Związku Partnerskiego i rozczarowań w życiu emocjonalnym.

Prawidłowo przebiegająca komunikacja między Małżonkami/Partnerami jest niezbędna na każdym etapie rozwoju opisanych przeze mnie Relacji.

Treść, częstotliwość i jakość komunikacji są bardzo ważnymi przejawami Miłości i Zaangażowania.

Komunikacja jest najskuteczniejszym sposobem zapobiegania konfliktom i rozwiązywania ich.

Badacze przypisują prawidłowo przebiegającej komunikacji rolę tak samo istotną jak Miłości.

W najnowszych badaniach i mojej opinii wiadomym jest, że bez prawidłowej komunikacji Związek w postacie niezaburzonej nie istnieje.

Nad poprawą komunikacji w Związku Małżeńskim/Partnerskim na każdym etapie mogę Ci pomagać.

Prawidłowa komunikacja czyli Bliskość, to wszelkie pozytywne uczucia i działania wzmagające dobrowolne „przywiązywanie się do siebie”.

Na tak pojmowaną Intymność składają się:

  • pragnienie dbania o wzajemne dobro,
  • przeżywanie szczęścia z bycia razem,
  • wzajemny szacunek,
  • dzielenie się przeżyciami duchowymi,
  • wspólne i osobne dobro,
  • wymiana intymnych informacji,
  • uważanie partnera za ważną część swojego życia,
  • emocje składające się na INTYMNOŚĆ są wynikiem niezaburzonej komunikacji i rozumienia potrzeb osoby Kochanej ,czyli na obraz Związku.

Przyczyną nieporozumień w Małżeństwach i Związkach jest zaburzona komunikacja werbalna i niewerbalna. Niezbyt uważne lub wybiórcze przyjmowanie przekazywanych treści. Słyszymy to co chcemy usłyszeć. Innym nieporozumieniem jest przeświadczenie o takiej samej możliwości a nawet konieczności odczuwania emocji, przez oboje. Kolejną trudnością jest przeświadczenie, że druga strona powinna bez słów odczytywać i respektować niemal wszystkie życzenia.

Częsty problem stanowi odmienność wzajemnych potrzeb.

Aby móc naprawdę dobrze się porozumiewać trzeba przede wszystkim umieć porozumieć się z samym sobą, czyli ustalić własną hierarchię potrzeb.

Istotnym czynnikiem jest umiejętność radzenia sobie z konfliktem czyli zdolność do ustalania realistycznych reguł i strategii komunikacji. Jak i zdolność ćwiczenia samokontroli potrzebnej do utrzymywania komunikacji nakierowanej na ustalone wzajemne cele oraz  wykorzystanie ich w sytuacji konfliktu.

Wyróżnić możemy następujące obszary konfliktów:
-różnice poziomu intelektualnego,
-różnice w poziomie energii,
-różnice w zainteresowaniach,
-różnice w poglądach na temat wychowywania Dzieci,
-poglądach Politycznych, Gospodarczych, Społecznych
-pochodzenie jako czynnik konfliktotwórczy,
-różnice w poglądach na sposoby zarabiania pieniędzy, styl konsumpcji i dążenia do awansu ekonomicznego,
-problemy seksualne,
-problemy związane z przyjaciółmi,
-sporne problemy dotyczące wypełniania określonych ról domowych przypisanych tradycyjnie do płci.

Wszystkie te obszary konfliktów możemy naprawić, właśnie za pomocą nauczenia się poprawnej komunikcji.

Jak stworzyć związek oparty na dobrej komunikacji?
Gdzie wzajemne relacje dwojga ludzi będą pełne miłości, troski i zaufania?
Co zrobić, gdy”prawdziwa miłość”przeradza się w rutynę, a próby”naprawiania”są mało skuteczne?
Jak angażując się nie stracić własnej autonomii?
Jak żyć we wzajemnym porozumieniu, szczęśliwiej i pełniej, szanując Małżeństo, Związek ale i nie zapominając o sobie?

Chętnie odpowiem Wam na te pytania i wiele innych, jeśli zechcecie: dzwoniąc do mnie pod numer: 503 940 923(jeśli nie odbiorę proszę o SMSA WTEDY skontaktuję się najszybciej jak to będzie możliwe).
lub proszę o wysłanie mi maila na adres:
porady.psychologiczne24@gmail.com