Definicji współuzależnienia może być tak wiele jak osób współuzależnionych i każda z nich opisze to pojęcie inaczej. Jednak termin ten może mieć różne znaczenie dla poszczególnych osób. Jedna z moich pacjentek określiła swoje współuzależnienie,”poczuciem tego, że jest strażnikiem”. Inny mój Pacjent powiedział, że jest to dla niego”tkwienie w uzależnieniu Żony i konieczność, przymus towarzyszeniu jej, utrzymaniu, rozwiązywania Jej problemów i stałe towarzyszące mu poczucie winy za jej picie i nadużywanie leków”.

Osobę współuzależnioną charakteryzuje przekonanie, że jest współodpowiedzialna za uzależnienie Osoby bliskiej i że musi Jej/Jemu pomagać w uzależnieniu bez względu na własne potrzeby, problemy, stresy, samopoczucie.

Przejmuje Ona odpowiedzialność za życie i zdrowie uzależnionej osoby.

W ten sposób osoba współuzależniona zatraca umiejętność cieszenia się życiem i traci nad nim kontrolę, starając się obsesyjnie, za wszelką cenę, sprawować kontrolę nad Osobą uzależnioną, kosztem siebie, swoich potrzeb, zainteresowań, pasji i celów..

Efektem przystosowania się do przetrwania w sytuacji przewlekłego stresu.

Na początku procesu wchodzenia we współuzależnienie można zaobserwować bezskuteczne próby nawiązania kontaktu z Osobą uzależnioną, chęć dostrzeżenia i zrozumienia przyczyn uzależnienia.

Później następują nieudane interwencje, które prowadzą do pozornego izolowania się Osoby współuzależnionej przy jednoczesnym stałym kontrolowaniem Osoby uzależnionej.

Czego efektem jest:

 • spadek poczucia własnej wartości,
 • nieustający ból i cierpienie,
 • depresja,
 • myśli samobójcze,
 • liczne dolegliwości psychosomatyczne,
 • zażywanie leków uspokajających, nasennych, przeciwlękowych czy też picie alkoholu w celu zmniejszenia stresu, które może doprowadzić do uzależnienia,
 • zaburzenia sfery seksualnej,
 • utrata zaufania do siebie i wszystkich osób w otoczeniu nawet tych Najbliższych,
 • bardzo silna obawa przed zmianami.

Wszystko to prowadzi do utraty kontroli w wielu aspektach funkcjonowania i ostatecznie do utraty/braku umiejętności życia własnym życiem!

Życie osoby współuzależnionej staje się lustrzanym odbiciem życia osoby uzależnionej!
Jeśli wystąpiły u Ciebie fizyczne zaburzenia zdrowia takie jak:

 • przewlekłe osłabienie,
 • uczucie zmęczenia, słabości
 • bóle głowy, mięśni, stawów, kości, serca i inne,
 • trudności w zasypianiu, przedwczesne budzenie się, bezsenność,
 • brak apetytu, nadmierny apetyt(zajadanie),
 • apatia.