PORADY PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOTERAPIA

mgr Małgorzata Stąsiek, psycholog zdrowia i psychoterapii

psychoterapia poznawczo - behawioralna

Porady psychologiczne, konsultacje psychologiczne, psychoterapia w nurcie poznawczo - behawioralnym 

Sesje osobiste, telefoniczne i online

Psychoterapia indywidualna, małżeńska, par i rodzin. Psychoterapia dzieci i młodzieży. Psychoterapia uzależnień.

 

Gabinet poradnictwa psychologicznego, zdrowia i psychoterapii

Małgorzata Stąsiek mgr psychologii zdrowia i psychoterpii

Możliwość umówienia się na rozmowę codziennie, włącznie z sobotą i niedzielą, jak i również w późnych godzinach wieczornych.

W celu umówienia się na rozmowę proszę o kontakt telefoniczny (WYSŁANIE SMSA GDY NIE MOGĘ ODEBRAĆ, bym mogła oddzwonić lub odpisać najszybciej jak to będzie możliwe):

lub mailowy:

Czym jest poradnictwo psychologiczne, do kogo jest skierowane i kiedy warto sięgnąć po tę formę pomocy?

Poradnictwo psychologiczne jest formą pomocy kierowaną do osób:

 • przeżywających kryzysy życiowe,
 • mających trudności w życiu osobistym: zawodowym, społecznym,
 • posiadających problemy z komunikacją oraz mających trudności z utrzymaniem zadowalających ich relacji społecznych.
 • osób, które utraciły pracę oraz posiadających trudności w jej utrzymaniu

Jest to forma profesjonalnej pomocy psychologicznej dla osób:

 • mających problemy z lękiem,
 • posiadających obniżony nastrój,
 • cierpiących na bezsenność,
 • chorych na depresję, lub inne zaburzenia nerwicowe.

Poradnictwo psychologiczne jest pomocne w sytuacjach, gdy klient:

 • potrzebuje wsparcia w związku z aktualną sytuacją życiową,
 • ma trudność ze zmianami życiowymi,
 • ma problem z pojawiającymi się na co dzień trudnościami,
 • w przebiegu chorób fizycznych oraz somatycznych.

Jest to pomoc psychologiczna dla osób:

 • uzależnionych od leków,
 • narkotyków,
 • alkoholu,
 • współuzależnionych(niewiedzących jak pomóc ani sobie ani osobie uzależnionej).

Jest ona dla ludzi przeżywających:

 • śmierć najbliższych,
 • zmagających się z chorobą przewlekłą własną lub u osoby bliskiej,
 • przechodzących bolesne rozstanie, separację, rozwód,
 • nie radzących sobie ze stresem oraz będących pod jego silnym wpływem.

Jest to forma kilku, kilkunastu rozmów ze mną(w zależności od Państwa potrzeb indywidualnych).

Moim głównym celem jest zrozumienie problemu i zaplanowanie konkretnych kroków zmierzających do jego rozwiązania.

Poradnictwo psychologiczne, zdrowia i psychoterapii w nurcie behawioralno‑poznawczym

Psychoterapia w nurcie behawioralno-poznawczym zwana, także terapią kognitywno-behawioralną, jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, trudności emocjonalnych oraz wielu problematycznych dla nas zachowań, która skupia się na TERAŹNIEJSZOŚCI.
W procesie leczenia wykorzystuje różnorodność terapii, by ją dopasować do zaburzenia i indywidualnie do pacjenta. Inaczej będę z Wami rozmawiać dopasowując czas i długość trwania rozmowy do Państwa indywidualnych potrzeb.
W przebiegu leczenia depresji, problemach w małżeństwie, związkach, we współzależeniu jak i innych uzależnieniach, zaburzeniach osobowości występujących u Państwa (przy współpracy z Najbliższymi Wam osoba, które będą chciały wiedzieć jak Wam pomagać).
Po śmierci Osoby Najbliższej, Bliskich, w wyniku stresu pourazowego(PTSD), fobii, zaburzeń u dzieci i innych.

Ile trwa psychoterapia w nurcie behawioralno‑poznaczym?

Terapia poznawczo-behawioralna w przeciwieństwie do wielu innych nurtów jest terapią krótkoterminową.
Znaczącą różnicą pomiędzy terapią behawioralno-poznawczą a innymi szkołami(przede wszystkim terapią psychodynamiczną i psychoanalizą) jest znacznie krótszy czas jej trwania.
Terapia behawioralno-poznawcza jest jasno sprecyzowaną, zorientowaną na cel formą psychoterapii.
Ja zajmuję się głównie teraźniejszością, wychodząc z założenia, że każdą bolesną emocję i nieodpowiednie zachowania da się zmienić nawet, jeżeli są one mocno utrwalone i trwają wiele lat.

Zakładam, że nie same wydarzenia w zewnętrznym świecie i doświadczenia na nas wpływają, ale to:

 • jak je przeżywamy,
 • jakie nadajemy im znaczenie-jaką przypisujemy im rolę,
 • jak je interpretujemy.

Terapia poznawczo‑behawioralna jaki jest jej cel?

Zdarza się tak, że proces dotyczy bardzo dużego wycinka, albo i całego życia osoby, dotyka bardzo ważnych sfer życia, jest mocno utrwalony, trwa bardzo długo i poważnie utrudnia funkcjonowanie. W takiej sytuacji mam do czynienia z zaburzeniem psychicznym lub poważnym problem psychologicznym, którego leczeniem się zajmuję.

Moim celem jest:

 • rozpoznanie negatywnych przekonań,
 • zaobserwowanie ich zdubnego wpływu na mojego pacjenta, na jego emocje i zachowanie a następnie takie przeformułowanie przekonań, aby w ich następstwie pojawiały się znacznie zdrowsze emocje a pacjent, któremu pomagam nie zachowywał się w bolesny dla siebie i innych sposób.

Zakładam, że te interpretacje wpływają na nasze zachowania. Charakterystyczny sposób postrzegania i rozumienia rzeczywistości kształtuje się i zmienia przez całe życie człowieka, podobnie jak sposoby reagowania na różne sytuacje i wydarzenia. Zdarza się, że powstają nadinterpretacje i emocje wpływają w negatywny sposób a pod ich wpływem żyje nam się gorzej, co na nowo wywołują i wzmacniają powracające negatywne zachowania.

W czym na bieżąco, jeśli zechcecie będę Wam pomagać by do tego nie doszło.
Powyższy proces dotyczy wszystkich ludzi, ponieważ każdy w jakimś okresie swojego życia interpretuje wydarzenia w sposób wywołujący bolesne emocje, co powoduje jego negatywnie pogłębiające się stany zachowania.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą ze mną w nurcie behawioralno-poznawczym serdecznie zapraszam.
Istnieje możliwość umówienia się na rozmowę codziennie, włącznie z sobotą i niedzielą, jak i również w późnych godzinach wieczornych.

W celu umówienia się na rozmowę proszę o kontakt telefoniczny (WYSŁANIE SMSA GDY NIE MOGĘ ODEBRAĆ, bym mogła oddzwonić lub odpisać najszybciej jak to będzie możliwe):

lub mailowy:

Pozdrawiam ciepło,
Małgorzata Stąsiek